หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ทต.เวียงลอ
 
 
   
 
สถานที่สำคัญ
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
   
 
กิจกรรม
 
 
 
บุคลากร
 


ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงลอ
โทร : 084-4820765
 
สำนักปลัด
 


นายนิคม หมั่นกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นายนิคม หมั่นกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 


นางเบญจมาศ จำรัส
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางศศิธร ฝาชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวริญญรัตน์ ไชยบุญยเกียรติ
นิติกร ปฏิบัติการ
 


นางสาวศุภรี มาลีหวล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นางชนมน อนุศักดิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ ไชยอาสา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวโบนิตา วรรณมณี
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศรัณยกรณ์ คันธะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางดวงใจ บุญเรือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นางวรรณา ยาสาร
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววัชราภรณ์ มูลคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
ฝ่ายปกครอง
 


จ่าเอกพยนต์ อ้อยใจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 


นางสาวธัญวรรณ ปัญญาศิริวงค์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


จ่าเอกธีศักดิ์ เสาร์จันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกาญจน์ญาณัท อัศราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายรณชัย ชัยมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสายัญห์ พันยะการ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 179,919 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10