หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงลอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ทต.เวียงลอ
 
 
   
 
สถานที่สำคัญ
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
   
 
กิจกรรม
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" ทุกๆปีตำบลลอ น่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ ทต.เวียงลอ
 
 
พันธกิจ
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง การรักษาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านสวยงามและบ้านเมืองสะอาด
    ป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นาและแหล่งโบราณสถานเวียงลอ
    สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
    การป้องกันภัย และการป้องกันปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวอบอุ่น
    สนับสนุนการทำงานของกลุ่มส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
    การดูแลสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคเอดส์
    ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ทั่วถึง
    สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพและอย่างมีส่วนร่วม
    สนับสนุนครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.ที่กำหนด
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งหารายได้ของชุมชน
    ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองโดยกระบวนการประชาคม
    การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล บุคลากรและองค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
    คณะกรรมการสถานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้านและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
  การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
  พัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  การพัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 261,111 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10